Neuvo Nuorille – (Shaykh Saalih Ibn Fawzaan Al-Fawzaan):  

dawatussalafiyyahsuomessa.wordpress.org
dawatussalafiyyahsuomessa.wordpress.org

Opiskella kirjoja ilman Oppineiden selityksiä; tämä on harhaan johdatettu tie ja monet ovat menneet harhaan johtuen tästä, koska he eivät ymmärrä mitä kirjoissa on tai he ymmärtävät niitä tavalla, jota ei oltu tarkoitettu, sen takia, koska niitä ei oltu selitetty ja selvennetty heille. Tai on mahdollista myös, että itse kirjailija on harhassa ja eksyksissä hänen ajatuksissa ja tiedossaan, joten hän täyttää kirjojaan virheillä !

Joten, tämä tietämätön nuori lukee näitä kirjoja, omaksuu ne, uskoo niihin – mutta näihin kirjoihin ei pidä kallistua. Vaikka ne kirjat, jotka ovat autenttisia, silloin et tule ymmärtämään niitä niiden tarkoitetussa muodossa. Khawaarij:it, heidän itse-opiskelulla älyllään ja näkyvällä hurskaudella eivät menneet harhaan, paitsi sen takia, että he etääntyivät Oppineista ja luottamalla vain toisiinsa. Joten, he etsivät tietoa toisiltaan ja näin he vahingoittivat itseään ja sitten Ummaah. Tämä oli tulos, johtuen etääntymällä Oppineista & hylkäämällä heidät.

📘 Otettu: Important Guidance For The Youth Of The Ummah – Al-’Allaamah Ash-Shaykh Saalih Ibn Fawzaan Al-Fawzaan (Hafidhahullaah), translated by Abu Khadeejah ’Abdul-Waahid Alam, p. 20

• Suomentanut: Juwairiyah Jasmine

[Artikkelin otsikko on itse keksitty, ei otettu kirjasta]

Mainokset

Onko Termi ’Salaf’ hiljattain Keksitty Sana ?

dawatussalafiyyahsuomessa.wordpress.org
dawatussalafiyyahsuomessa.wordpress.org

[K48] Jotkut ihmiset sanovat, että varhaiset sukupolvet eivät itse käyttäneet termiä ’Salaf’, joten se on uusi termi. Mikä on vastauksenne ?

Vastaus: Tämä henkilö ei ole ymmärtänyt sanan ’Salaf’ tarkoitetun merkityksen. Eikö sitä löydy Koraanista ? ⤵

[Suratut-Tawbah (9):100]: ”Niihin, jotka ensimmäisinä ja etumaisina jättivät kotinsa, avustajiin ja niihin, jotka seurasivat heitä hyvän teossa…”

He olivat hurskaita Salafeita. Hurskaat Khalaf:it (myöhemmät sukupolvet), ovat niitä, jotka sanovat: 

[Surah Al-Hashr (59):10] ”Ne, jotka tulevat heidän jälkeensä, sanovat: ’Herra, anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat olleet ennen meitä uskossa, äläkä salli meidän tuntea kaunaa sydämissämme niitä kohtaan, jotka uskovat…”

📘 Otettu: Essential Questions & Answers on the Salafee Methodology, The Noble Scholar Dr. Saalih Ibn Fawzaan Al-Fawzaan (Hafidhahullaah), Translated by: Moosaa Richardson, p. 57

• Suomentanut: Juwairiyah Jasmine

Ketkä Ovat Hurskaita Edeltäjiä (As-Salafus-Saalih) ?


Allaah Ta’Aala sanoo: 

”Niihin, jotka ensimmäisinä ja etumaisina jättivät kotinsa, sekä avustajiin ja niihin, jotka seurasivat heitä hyvän teossa, heihin kaikkiin Jumala on tyytyväinen ja he ovat tyytyväiset Häneen.” [Suratut-Tawbah (9):100]

Tämä jae näyttää sen, että Salafit ovat Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) Seuralaisia.

Ensimmäiset jotka hyväksyivät Islaamin, <- tällä ei viitata vain yhteen ryhmään Seuralaisten keskuudessa; pikemminkin tällä viitataan kaikkiin heihin. Joten Salafit ovat Seuralaisia ja he jotka seurasivat heitä oikein ja hurskaasti, kuten Jakeessa mainitaan: 

Allaah Subhanahu Wa Ta’Aala sanoo:

”Mutta sen, joka ryhtyy vastustamaan profeettaa, sen jälkeen kun oikea tie on hänelle selvinnyt, ja seuraa jotakin muuta tietä kuin uskovaisten, annamme Me saavuttaa, mitä hän kääntyi tavoittelemaan. Me saatamme hänet Helvettiin; mikä kauhea määränpää!” [Suratun-Nisaa’ (4):115]

Abu Musa Al-Ash’ari (Radi Allaahu ’Anhu) sanoi, että Allaahin Lähettiläs (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi: 

”Tähdet ovat oppaita, joten jos tähdet menevät, sitten mitä on määrätty, tulee tapahtumaan. Ja minä olen Seuralaisteni opas, joten jos minä menen, sitten mitä tulee sattumaan Seuralaisille, tulee tapahtumaan. Ja Seuralaiset ovat oppaita minun Ummalleni ja jos he menevät, mitä tulee sattumaan, se tulee tapahtumaan.” [Sahih Muslim, no. 2531]

Profeetta (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi: 

”Ummani tulee jakautumaan 73 ryhmää ja kaikki niistä tulevat olemaan tulessa paitsi yksi.” He kysyivät: ”Mikä on tämä ryhmä?” Hän (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) vastasi: ”Ne jotka seuraavat sitä tietä, jolla minä ja minun seuralaiseni ovat tänä päivänä.” [Hasan, due to supporting witnesses – Katso: Sahih Sunan At-Tirmidhi, no. 2641. Katso: Silsilah AHadith As-Sahihah, no. 1348]

Lähettiläs (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi, sen jälkeen kun häneltä kysyttiin mikä on ’pelastettu ryhmä’: 

”Se on Jama’ah.” [Hasan, Ibn Maajah (3992). Katso: Silsilah AHadith As-Sahihah, no. 1492]

Lähettiläs (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi: 

”Ei tule koskaan katoamaan ryhmä  Ummastani, joka seuraa tarkasti Allaahin käskyä. He eivät tule vahingoittumaan niistä, jotka vastustavat heitä tai niistä, jotka eroavat heistä, kunnes Allaahin käsky tulee ilmi samaan aikaan kun he ovat siinä tilassa.” [Al-Bukhaari (3641)]

Abu Waqid Al-Laythi (Radi Allaahu ’Anhu) sanoi: 

”Olimme istumassa Allaahin Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) kanssa. Hän sanoi: ”Totisesti, tulee olemaan Fitnaah.” Seuralaiset eivät kiinnittäneet huomiota, joten Mu’aadh Ibn Jabal (Radi Allaahu ’Anhu) sanoi: ”Ettekö kuuntele Allaahin Lähettilästä?” He sanoivat: ”Mitä hän sanoikaan?” Mu’aadh sitten toisti heille mitä hän (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi. Joten he vuorostaan sanoivat: ”Mikä on tie ulos siitä, oi Allaahin Lähettiläs?” Hän (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi: ”Teidän pitäisi palata alkuperäiseen asemaan.” [Sahih: At-Tabarani, Al-Awsat (8679)]

Imaam Awza’i (Rahimahullaah) (d.157h) sanoi: 

”Ole kärsivällinen Sunnassa ja pysähdy siinä missä Seuralaiset pysähtyivät, sano sitä mitä he sanoivat ja pysy hiljaisena asioissa missä he pysyivät hiljaisina. Seuraa Hurskaiden Edeltäjien tietä, sillä mikä riitti heille, on riittävä sinulle.” [Al-Ajuri, Shari’ah page 58]

Imaam Ahmad (Rahimahullaah) (d.241h) sanoi:

”Sunnan perusta liittyen meihin on pitää tiukasti kiinni siitä mitä Allaahin Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) Seuralaiset olivat. Ottaa heidät esimerkkinä ja jättää uudistukset (Bid’ah…” [Sharh Usool I’tiqaad Ahlis-Sunnah Imaam Al-Laalakaa’i (1/157)]

Muhammad Bin Khalaf Bin Hayyan, tiedetty nimellä Waki’ (d.306) ’Akhbaar Al-Qudaar’ issa, p. 342, sanoi:

”He sanoivat: Ja Isma’il Bin Hamaad Bin Abi Hanifah oli todellinen Salafi.”

’Umar Bin ’Abdulaziz Bin Abi Jaraada (d.660h) sanoi ’Bughyat At-Taalib Fi Tarikh Halab’ issa [10/4565] liittyen Abu Fath Al-Rawhaanin elämänkertaan, lainaten hänen Shaykhiltaan Ibnul Hanbalilta:

”Hän oli hyvä uskonnollinen Shaykh, palvoja, Ash-Shafi’i ja Salafi.”

Imam Bin Abdil-’Izz Al-Hanafi (Rahimahullaah), At-Tahawiyyaan selittäjä sanoi: 

”Toivoin selittäväni sen, seurata Salafeiden tietä heidän terminologiassa…” [Sharh Al-’Aqidah At-Tahawiyyah, p.74]

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (d.728AH) (Rahimahullaah) sanoi:

Ei ole mitään häpeää tuoda julki Salafeiden Madhhabia, kuvailla ja viitata itseään siihen. Pikemminkin, on pakollista hyväksyä se häneltä yksimielisellä hyväksynnällä, koska Salafeiden Madhhab ei ole mitään muuta, paitsi totuus.[Majmu Al-Fataawa (4/149] 

Salahud-Din Khalil Bin Aibak Al-Safdi (d.764h) ’Al-Wafi Bil Wafayaat’issa liittyen Muhammad Bin Abi Bakr Bin ’Isa Bin Badran Al-Akhna’in elämänkertaan, sanoi: 

”Hänellä oli tapana rakastaa kertomuksia, jotka olivat Salafien tiellä.” 

Ibn Kathir ( Rahimahullaah) (d.774h) sanoi Suratul-A’raaf:54, selityksessä:

”Ihmisillä on paljon eri sanontoja tähän asiaan liittyen ja tämä ei ole paikka jossa mennä yksityiskohtiin, mutta mikä on tärkeää, on kulkea Hurskaiden Edeltäjien (Salaf-Us-Saalih) methodologian tiellä: Maalik (Rahimahullaah), Al-Awzaa’i (Rahimahullaah), Ath-Thawri (Rahimahullaah),Laith Bin Sa’d (Rahimahullaah), Ash-Shaafi’i (Rahimahullaah), Ahmad Bin Hanbal (Rahimahullaah) ja Ishaaq (Rahimahullaah)…” [Tafsir Bin Kathir (2/422), Suratul-A’raaf: 54]

Ibnul-Qayyim (Rahimahullaah) (d.751h) sanoi: 

”Ihmisiä oli kaksi eri ryhmää: Salafiyyah ja Jahmiyyah…” [As-Sawaa’iq Al-Mursala (1/226)]

Imam Adh-Dhahabi (Rahimahullaah) (d.748h) sanoi:

”Jos sinä haluat olla oikeudenmukaisesti tasapainossa, sitten rajoita itsesi Koraanin ja Profeettojen teksteihin, sitten katso mitä Seuralaiset ja heidän seuraajansa välittivät, Tafsiirin oppineet liittyen näihin Jakeisiin ja mitä he kertoivat Salafeiden methodologiasta. Joko sinä puhut tiedolla tai pysyt kärsivällisesti hiljaisena.” [Introduction to the book ’Al-Uluw lil ’Aliyil Ghaffar’ of Imam Adh-Dhahabi]

Shaykh Muhammad Bin Salih Al-’Uthaymeen (Rahimahullaah) (d.1421h) sanoi: 

”Ahl-us-Sunnah, he ovat Salafeja uskossaan – myös jopa nykyiset ovat  Tuomio Päivään asti. Jos joku on Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) ja Seuralaistensa tiellä, sitten hän on Salafi.” [Sharh ’Aqidatul-Wasitiyyah, p. 54]

Shaykh Muhammad Bin Salih Al-’Uthaymeen (Rahimahullaah) kuvaili Shaykh ’Abdulaziz Bin Baazia (Rahimahullaah) sanoen: ”Meidän Salafi Athari Shaykh Abu ’Abdillaah ’Abdulaziz Bin Baaz.” [Adh-Dhiya’ Al-Laami’ Minal Khutab Al-Jawaami’, p. 160]

Shaykh Muhammad Nasirud-Din Al-Albaanilla (Rahimahullaah) on kasetti nimeltä ”Ana Salafi – Olen Salafi.” Jossa hän puolustaa oikeutta kutsua itseään Salafiksi ja, että tätä viittausta et voi kieltää, jos sitä kysytään sinulta, se olisi muuten Hurskaiden Edeltäjien (Salaf-Us-Saalih) tien seuraamisen kieltämistä. Kuten myös, Tamaam Al-Minna, hänen Fiqh As-Sunnah selityksessä – Shaykh Al-Albaani (Rahimahullaah) sanoi keskustelussa jossa keskusteltiin ”rukoilla 11 Rak’ah Taraweehina”: ”Jokainen tietää, että minä olen Salafi.” 

Nämä ovat vain pari lausuntoja muiden lisäksi, että on laillista/sallittua kutsua itseään Salafiksi ja liittää itsensä sille tielle, kutsua parhaaseen ymmärtämiseen, parhaisiin ihmisiin, ensimmäisenä Seuralaisiin, sitten heidän seuraajiin ja sitten heidän seuraajiin hurskaudessa. Mikä on uskomatonta, on se, että jotkut ihmiset eivät pidä ongelmana kutsua itseään heidän maan mukaan, kuten: ”Amriki, Maghrabi, Brittani, mutta samaan aikaan he varoittavat muita kutsua/liittää itseään parhaisiin ihmisiin (Seuralaiset), Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) Ummasta. 

📘Otettu kirjasta: ”Reasons For Deviation by Shaykh Rabi’ Bin Haadi Al-Madkhali with additions from Shaykh ’Ubayd Bin ’Abdillaah Al-Jaabiri, Shaykh Muhammad Bin Haadi Al-Madkhali, translation by: ’Abdulilah Bin Rabaj Lahmami, sivut: 38-45”

✒*Suomentanut: Juwairiyah Jasmine*

dawatussalafiyyahsuomessa.wordpress.org