Ketkä Ovat Hurskaita Edeltäjiä (As-Salafus-Saalih) ?


Allaah Ta’Aala sanoo: 

”Niihin, jotka ensimmäisinä ja etumaisina jättivät kotinsa, sekä avustajiin ja niihin, jotka seurasivat heitä hyvän teossa, heihin kaikkiin Jumala on tyytyväinen ja he ovat tyytyväiset Häneen.” [Suratut-Tawbah (9):100]

Tämä jae näyttää sen, että Salafit ovat Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) Seuralaisia.

Ensimmäiset jotka hyväksyivät Islaamin, <- tällä ei viitata vain yhteen ryhmään Seuralaisten keskuudessa; pikemminkin tällä viitataan kaikkiin heihin. Joten Salafit ovat Seuralaisia ja he jotka seurasivat heitä oikein ja hurskaasti, kuten Jakeessa mainitaan: 

Allaah Subhanahu Wa Ta’Aala sanoo:

”Mutta sen, joka ryhtyy vastustamaan profeettaa, sen jälkeen kun oikea tie on hänelle selvinnyt, ja seuraa jotakin muuta tietä kuin uskovaisten, annamme Me saavuttaa, mitä hän kääntyi tavoittelemaan. Me saatamme hänet Helvettiin; mikä kauhea määränpää!” [Suratun-Nisaa’ (4):115]

Abu Musa Al-Ash’ari (Radi Allaahu ’Anhu) sanoi, että Allaahin Lähettiläs (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi: 

”Tähdet ovat oppaita, joten jos tähdet menevät, sitten mitä on määrätty, tulee tapahtumaan. Ja minä olen Seuralaisteni opas, joten jos minä menen, sitten mitä tulee sattumaan Seuralaisille, tulee tapahtumaan. Ja Seuralaiset ovat oppaita minun Ummalleni ja jos he menevät, mitä tulee sattumaan, se tulee tapahtumaan.” [Sahih Muslim, no. 2531]

Profeetta (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi: 

”Ummani tulee jakautumaan 73 ryhmää ja kaikki niistä tulevat olemaan tulessa paitsi yksi.” He kysyivät: ”Mikä on tämä ryhmä?” Hän (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) vastasi: ”Ne jotka seuraavat sitä tietä, jolla minä ja minun seuralaiseni ovat tänä päivänä.” [Hasan, due to supporting witnesses – Katso: Sahih Sunan At-Tirmidhi, no. 2641. Katso: Silsilah AHadith As-Sahihah, no. 1348]

Lähettiläs (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi, sen jälkeen kun häneltä kysyttiin mikä on ’pelastettu ryhmä’: 

”Se on Jama’ah.” [Hasan, Ibn Maajah (3992). Katso: Silsilah AHadith As-Sahihah, no. 1492]

Lähettiläs (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi: 

”Ei tule koskaan katoamaan ryhmä  Ummastani, joka seuraa tarkasti Allaahin käskyä. He eivät tule vahingoittumaan niistä, jotka vastustavat heitä tai niistä, jotka eroavat heistä, kunnes Allaahin käsky tulee ilmi samaan aikaan kun he ovat siinä tilassa.” [Al-Bukhaari (3641)]

Abu Waqid Al-Laythi (Radi Allaahu ’Anhu) sanoi: 

”Olimme istumassa Allaahin Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) kanssa. Hän sanoi: ”Totisesti, tulee olemaan Fitnaah.” Seuralaiset eivät kiinnittäneet huomiota, joten Mu’aadh Ibn Jabal (Radi Allaahu ’Anhu) sanoi: ”Ettekö kuuntele Allaahin Lähettilästä?” He sanoivat: ”Mitä hän sanoikaan?” Mu’aadh sitten toisti heille mitä hän (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi. Joten he vuorostaan sanoivat: ”Mikä on tie ulos siitä, oi Allaahin Lähettiläs?” Hän (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) sanoi: ”Teidän pitäisi palata alkuperäiseen asemaan.” [Sahih: At-Tabarani, Al-Awsat (8679)]

Imaam Awza’i (Rahimahullaah) (d.157h) sanoi: 

”Ole kärsivällinen Sunnassa ja pysähdy siinä missä Seuralaiset pysähtyivät, sano sitä mitä he sanoivat ja pysy hiljaisena asioissa missä he pysyivät hiljaisina. Seuraa Hurskaiden Edeltäjien tietä, sillä mikä riitti heille, on riittävä sinulle.” [Al-Ajuri, Shari’ah page 58]

Imaam Ahmad (Rahimahullaah) (d.241h) sanoi:

”Sunnan perusta liittyen meihin on pitää tiukasti kiinni siitä mitä Allaahin Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) Seuralaiset olivat. Ottaa heidät esimerkkinä ja jättää uudistukset (Bid’ah…” [Sharh Usool I’tiqaad Ahlis-Sunnah Imaam Al-Laalakaa’i (1/157)]

Muhammad Bin Khalaf Bin Hayyan, tiedetty nimellä Waki’ (d.306) ’Akhbaar Al-Qudaar’ issa, p. 342, sanoi:

”He sanoivat: Ja Isma’il Bin Hamaad Bin Abi Hanifah oli todellinen Salafi.”

’Umar Bin ’Abdulaziz Bin Abi Jaraada (d.660h) sanoi ’Bughyat At-Taalib Fi Tarikh Halab’ issa [10/4565] liittyen Abu Fath Al-Rawhaanin elämänkertaan, lainaten hänen Shaykhiltaan Ibnul Hanbalilta:

”Hän oli hyvä uskonnollinen Shaykh, palvoja, Ash-Shafi’i ja Salafi.”

Imam Bin Abdil-’Izz Al-Hanafi (Rahimahullaah), At-Tahawiyyaan selittäjä sanoi: 

”Toivoin selittäväni sen, seurata Salafeiden tietä heidän terminologiassa…” [Sharh Al-’Aqidah At-Tahawiyyah, p.74]

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (d.728AH) (Rahimahullaah) sanoi:

Ei ole mitään häpeää tuoda julki Salafeiden Madhhabia, kuvailla ja viitata itseään siihen. Pikemminkin, on pakollista hyväksyä se häneltä yksimielisellä hyväksynnällä, koska Salafeiden Madhhab ei ole mitään muuta, paitsi totuus.[Majmu Al-Fataawa (4/149] 

Salahud-Din Khalil Bin Aibak Al-Safdi (d.764h) ’Al-Wafi Bil Wafayaat’issa liittyen Muhammad Bin Abi Bakr Bin ’Isa Bin Badran Al-Akhna’in elämänkertaan, sanoi: 

”Hänellä oli tapana rakastaa kertomuksia, jotka olivat Salafien tiellä.” 

Ibn Kathir ( Rahimahullaah) (d.774h) sanoi Suratul-A’raaf:54, selityksessä:

”Ihmisillä on paljon eri sanontoja tähän asiaan liittyen ja tämä ei ole paikka jossa mennä yksityiskohtiin, mutta mikä on tärkeää, on kulkea Hurskaiden Edeltäjien (Salaf-Us-Saalih) methodologian tiellä: Maalik (Rahimahullaah), Al-Awzaa’i (Rahimahullaah), Ath-Thawri (Rahimahullaah),Laith Bin Sa’d (Rahimahullaah), Ash-Shaafi’i (Rahimahullaah), Ahmad Bin Hanbal (Rahimahullaah) ja Ishaaq (Rahimahullaah)…” [Tafsir Bin Kathir (2/422), Suratul-A’raaf: 54]

Ibnul-Qayyim (Rahimahullaah) (d.751h) sanoi: 

”Ihmisiä oli kaksi eri ryhmää: Salafiyyah ja Jahmiyyah…” [As-Sawaa’iq Al-Mursala (1/226)]

Imam Adh-Dhahabi (Rahimahullaah) (d.748h) sanoi:

”Jos sinä haluat olla oikeudenmukaisesti tasapainossa, sitten rajoita itsesi Koraanin ja Profeettojen teksteihin, sitten katso mitä Seuralaiset ja heidän seuraajansa välittivät, Tafsiirin oppineet liittyen näihin Jakeisiin ja mitä he kertoivat Salafeiden methodologiasta. Joko sinä puhut tiedolla tai pysyt kärsivällisesti hiljaisena.” [Introduction to the book ’Al-Uluw lil ’Aliyil Ghaffar’ of Imam Adh-Dhahabi]

Shaykh Muhammad Bin Salih Al-’Uthaymeen (Rahimahullaah) (d.1421h) sanoi: 

”Ahl-us-Sunnah, he ovat Salafeja uskossaan – myös jopa nykyiset ovat  Tuomio Päivään asti. Jos joku on Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) ja Seuralaistensa tiellä, sitten hän on Salafi.” [Sharh ’Aqidatul-Wasitiyyah, p. 54]

Shaykh Muhammad Bin Salih Al-’Uthaymeen (Rahimahullaah) kuvaili Shaykh ’Abdulaziz Bin Baazia (Rahimahullaah) sanoen: ”Meidän Salafi Athari Shaykh Abu ’Abdillaah ’Abdulaziz Bin Baaz.” [Adh-Dhiya’ Al-Laami’ Minal Khutab Al-Jawaami’, p. 160]

Shaykh Muhammad Nasirud-Din Al-Albaanilla (Rahimahullaah) on kasetti nimeltä ”Ana Salafi – Olen Salafi.” Jossa hän puolustaa oikeutta kutsua itseään Salafiksi ja, että tätä viittausta et voi kieltää, jos sitä kysytään sinulta, se olisi muuten Hurskaiden Edeltäjien (Salaf-Us-Saalih) tien seuraamisen kieltämistä. Kuten myös, Tamaam Al-Minna, hänen Fiqh As-Sunnah selityksessä – Shaykh Al-Albaani (Rahimahullaah) sanoi keskustelussa jossa keskusteltiin ”rukoilla 11 Rak’ah Taraweehina”: ”Jokainen tietää, että minä olen Salafi.” 

Nämä ovat vain pari lausuntoja muiden lisäksi, että on laillista/sallittua kutsua itseään Salafiksi ja liittää itsensä sille tielle, kutsua parhaaseen ymmärtämiseen, parhaisiin ihmisiin, ensimmäisenä Seuralaisiin, sitten heidän seuraajiin ja sitten heidän seuraajiin hurskaudessa. Mikä on uskomatonta, on se, että jotkut ihmiset eivät pidä ongelmana kutsua itseään heidän maan mukaan, kuten: ”Amriki, Maghrabi, Brittani, mutta samaan aikaan he varoittavat muita kutsua/liittää itseään parhaisiin ihmisiin (Seuralaiset), Lähettilään (Sallallaahu ’Alayhi Wa Sallam) Ummasta. 

📘Otettu kirjasta: ”Reasons For Deviation by Shaykh Rabi’ Bin Haadi Al-Madkhali with additions from Shaykh ’Ubayd Bin ’Abdillaah Al-Jaabiri, Shaykh Muhammad Bin Haadi Al-Madkhali, translation by: ’Abdulilah Bin Rabaj Lahmami, sivut: 38-45”

✒*Suomentanut: Juwairiyah Jasmine*

dawatussalafiyyahsuomessa.wordpress.org

Mainokset

Tekijä: DawatusSalafiyyahSuomessa

"DawatusSalafiyyahSuomessa" Tehtävänä on jakaa autenttista tietoa Suomessa (suomenkielellä) ja autenttisista lähteistä. • Qur'aan , Sunnah , Salaf-Us-Saalih *jos huomaatte virheitä, mielellään kommentoikaa artikkelin kommentti osioon*

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s